از سنگ زنی کامل برای سنگ زنی مواد معدنی استفاده شده است